Compartir

Volum

El volum (V), és la magnitud física que expressa l'espai que ocupa un cos. La unitat de mesura de volum en el Sistema Internacional es el metre cúbic (m3), tot i que el litre (l) i el mil·lilitre (ml) són molt utilitzades.

Escrigui el nombre de Litre (l) voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració