Compartir

Energia

En Física, l'energia és una quantitat escalar continguda en qualsevol sistema físic. L'energia d'un sistema físic també és la seva capacitat per realitzar un treball. En el sistema internacional, es mesura en Joules. Se sol representar amb la lletra E.

Escrigui el nombre de J voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Mètric

Configuració