Compartir

Consum de combustible

Un combustible és una substància capaç de produir energia tèrmica després d'una reacció química anomenada combustió.

Escrigui el nombre de Milles per galo (mpg) voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració