Dela med dig

Absorberad dos

Absorberad dos är en storhet som anger hur stor mängd joniserande strålning ett föremål eller en kropp tagit emot. Absorberad dos mäts i enheten gray och utgörs av mängden strålningsenergi per massenhet som absorberats i föremålet. Absorberad dos är en rent fysikalisk storhet som inte tar hänsyn till de biologiska effekterna av strålningen i de fall det råkar vara en människa som bestrålats. För att ta hänsyn till olika strålslags biologiska effekt finns storheten ekvivalent dos och för att ta hänsyn till olika vävnaders strålningskänslighet finns storheten effektiv dos.

Skriv in antalet Gray (Gy) du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Inställningar