Dela med dig

Dynamisk viskositet

Viskositet är en fysikalisk egenskap hos vätskor och gaser som betecknar deras "tjockhet" eller interna motstånd mot flöden, och kan ses som ett mått på friktion i vätskor. "Tunna" vätskor som metanol har låg viskositet, medan "tjockare" som olja har hög viskositet.

Skriv in antalet Pascal-sekund (Pa·s) du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Inställningar