Dela med dig

Kinematisk viskositet

SI-enheten för kinematisk viskositet är m2/s. Kinematisk viskositet anges vanligen i enheten mm2/s även kallat centistok, förkortat cSt efter den engelske fysikern George Stokes. Vatten har en viskositet av exakt 1 cSt vid 20,2 °C.

Skriv in antalet Kvadrattum per sekund du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Inställningar