Podiel

Joule ionizujúceho žiarenia na jeden kilogram hmoty (J/kg), absorbovaná dávka

Do textového poľa zadajte číslo Joule ionizujúceho žiarenia na jeden kilogram hmoty (J/kg), ktoré chcete previesť, aby ste v tabuľke zobrazili výsledky.

konverzie prepínač Previesť

From
to sa rovná
To

Nastavenia