Дял

Джаули на йонизиращо лъчение с един килограм материя (J/kg), поета доза

Въведете номера на Джаули на йонизиращо лъчение с един килограм материя (J/kg), който искате да конвертирате в текстовото поле, за да видите резултатите в таблицата.

Превключете конверсията Превръщане

From
е равно на
To

Настройки