לַחֲלוֹק

ג 'אול של קרינה מייננת על ידי קילוגרם אחד של החומר (J/kg), מינון נספג

הקלד את מספר ג 'אול של קרינה מייננת על ידי קילוגרם אחד של החומר (J/kg) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות