לַחֲלוֹק

ראד (rad), מינון נספג

הקלד את מספר ראד (rad) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות