Compartir

Joule de la radiació ionitzant per un quilogram de la matèria (J/kg), dosi absorbida

Escrigui el nombre de Joule de la radiació ionitzant per un quilogram de la matèria (J/kg) voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

interruptor de conversió Converteix

From
és igual a
To

Configuració