Podjeli

Joule od ionizirajućeg zračenja za jedan kilogram tvari (J/kg), absorbcija

U tekstni okvir upišite broj Joule od ionizirajućeg zračenja za jedan kilogram tvari (J/kg) koji želite pretvoriti da biste vidjeli rezultate u tablici.

Prebaci pretvorbu Pretvori

From
jednako je
To

Postavke