לַחֲלוֹק

קילו קולומב (kC), מטען חשמלי

הקלד את מספר קילו קולומב (kC) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות