לַחֲלוֹק

מילי קולומב (mC), מטען חשמלי

הקלד את מספר מילי קולומב (mC) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות