לַחֲלוֹק

ננו קולומב (nC), מטען חשמלי

הקלד את מספר ננו קולומב (nC) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות