לַחֲלוֹק

רגע של לומן, אנרגית תאורה

הקלד את מספר רגע של לומן שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות