לַחֲלוֹק

וולט (V), פוטנציאל חשמלי

הקלד את מספר וולט (V) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות