Compartir

Segons, temps

El segon (s) és una unitat de temps, una de les set unitats base del Sistema Internacional. Es defineix com a la duració de 9,192,631,770 períodes de radiació corresponents a la transició entre dos nivells de l'estructura hiperfina de l'estat fonamental del cesi 133.

Escrigui el nombre de Segons voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració