Dela med dig

Sekunder, tid

Sekund, med beteckningen s, är SI-enheten för tid. Den definieras som varaktigheten av 9 192 631 770 perioder av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomen cesium-133, enligt det 13:e CGPM-mötet 1967. 60 sekunder utgör 1 minut och 3 600 sekunder utgör 1 timme. Kortare tidsenheter än sekund bildas genom att lägga till det relevanta SI-prefixet till sekund, till exempel mikrosekund (μs).

Skriv in antalet Sekunder du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

Vänd konvertering Konvertera

From
är lika med
To

Inställningar