Dela med dig

Kilonewton (kN - Metrisk), massa

Newton (N) är SI-enheten för kraft, uppkallad efter Isaac Newton. 1 N är definierad som den kraft som krävs för att ge massan 1 kg en acceleration av 1 m/s2. 1 N är ungefär (noga räknat: 0,980665 N) den kraft som en massa på 100 gram utövar på sitt underlag vid normal gravitation. Eller, i mer lättsam form, 1 N motsvarar ungefär tyngden av ett mindre äpple.

Skriv in antalet Kilonewton (kN) du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Andra omvandlingspar i massa

Inställningar