Udział

Kilogram (kg - Metryczny), masa

Kilogram - jednostka masy, jednostka podstawowa układu SI - oznaczenie kg - jest to masa międzynarodowego wzorca (walca o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonanego ze stopu platyny z irydem) przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres koło Paryża. Wzorzec kilograma został usankcjonowany uchwałą I Generalnej Konferencji Miar 1889. Jest to obecnie jedyna jednostka podstawowa posiadająca prefiks jak również jedyna, dla której podstawą definicji jest artefakt a nie odwołanie się do stałych fizycznych. Oryginalnie za wzorzec był przyjmowany jeden litr wody o temperaturze czterech stopni Celsjusza przy ciśnieniu normalnym. Inne jednostki masy: cetnar, drachma, funt, gran, karat, kwintal, tona, uncja. Jeden kilogram jest równy 1000 g.

Wpisz liczbę Kilogram (kg), które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

Przełącz konwersję Przelicz

From
wynosi
To

Ustawienia