Udział

Rzymski system liczbowy (Systemy numeryczne), systemy liczbowe

Rzymski system liczbowy jest systemem addytywnym, czyli polegającym na składaniu liczby poprzez dodawanie znaków o określonym nominale.

Wpisz liczbę Rzymski system liczbowy, które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

Przełącz konwersję Przelicz

From
wynosi
To

Ustawienia