Temperatur

Grad Fahrenheit (°F) är en temperaturenhet, introducerad och namngiven år 1724 efter den tyske fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit. På Fahrenheits temperaturskala är vattnets fryspunkt 32 grader och kokpunkt 212 grader. Läs mer >>

Jag vill konvertera:

-
Annons
Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla. Ett varmare objekt sägs ha en högre temperatur. Läs mer >>