Dela med dig Dela med dig

Body Mass Index (BMI)

Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger inom bl.a. bariatrin relationen för vuxna mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt (m) i kilogram dividerat med kroppslängden (l) i meter i kvadrat. BMI mäter fyra viktklasser: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Barns kroppsmasseindex bedöms med IsoBMI.

Fyll i den BMI som du vill konvertera, för att se resultaten nedan.

Din längd m cm ft in
Din vikt kg lb st lb
Convert

Ditt BMI

   

Inställningar