Body Mass Index (BMI)

Din längd

Din vikt

Ditt BMI

Metrisk Metrisk
?
 
Meter Centimeter Kilogram
Brittisk/Amerikansk Brittisk/Amerikansk
Fot Tum Pund
Stone Pund
Annons
Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger inom bl.a. bariatrin relationen för vuxna mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt (m) i kilogram dividerat med kroppslängden (l) i meter i kvadrat. BMI mäter fyra viktklasser: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Barns kroppsmasseindex bedöms med IsoBMI. Läs mer >>