Magnetomotorisk kraft

Jag vill konvertera:

Annons
Magnetomotorisk kraft, mmk (en. mmf), uppstår när en elektrisk ström passerar genom en spole och därmed ger upphov till ett magnetiskt flöde. Den magnetomotoriska kraftens storlek beror på det magnetiska flödet i weber och av kärnans reluktans. Läs mer >>