Massa

En viktenhet (lb) i det äldre icke-metriska måttsystemet (som idag enbart används i engelskspråkiga länder), med olika definition i varje land. Det engelska (och amerikanska) pundet motsvarar 454 gram. Ett pund i Nederländerna är 1/2 kg och är ett vanligt mått för charkuteriprodukter. Troy pound, (lb t), viktenhet för ädelstenar och -metaller. Ett troy pound är 373 gram. Läs mer >>

Jag vill konvertera:

Troy

-
-
-
-
-
-

Japansk

-
-
-
-

Kinesisk

-

Gammalsvensk

-
-
-
Annons
Massa är en fysikalisk storhet som anger ett objekts materiainnehåll. Massa har en inbyggd fundamental kraft, gravitation, en kraft som påverkar såväl andra massor som elektromagnetisk strålning. Vikt är inte ett vetenskapligt begrepp. Oftast menas samma sak som massa, och man mäter i kg, men mätningen sker egentligen av tyngden. Om man mäter med våg uppe på ett berg blir mätvärdet fel. Läs mer >>