Hastighet

Jag vill konvertera:

Metrisk

Brittisk/Amerikansk

Nautisk

-

Övrigt

Annons
Hastighet är ett vektormått på en rörelses takt och riktning. Hastighetens skalärs absolutvärde (magnitud) är fart.
I mekanik är medelhastigheten v för ett objekt som flyttar sig en sträcka s under ett tidsintervall t enligt följande formel: v = s/t. Läs mer >>