Induktans

Jag vill konvertera:

-
Annons
Induktans är en spoles förmåga att skapa ett magnetiskt flöde. Induktans mäts i Henry (H). Läs mer >>