Resistans

Jag vill konvertera:

-
-
-
Annons
Resistans betecknar det "motstånd" som strömmen genom en elektrisk krets erfar. Ju högre resistans kretsen har, desto högre spänning krävs för att driva en viss ström genom den. Resistans mäts vanligen i ohm. Ifall man enbart använder likström kan man få fram strömmen som passerar genom en ledare genom att dividera spänningen över den med dess resistans. Läs mer >>