Vindstyrka

Beauforts skala är en vindskala uppkallad efter en engelsk amiral, Sir Francis Beaufort. Läs mer >>

Jag vill konvertera:

Beskrivning

Beskrivning
-
Till sjöss
-
På land
-

Vindstyrka

Våghöjd

Annons
Vindstyrka är ett mått på effekten av svaga till starka vindar. Vindstyrka är ett historiskt begrepp som användes på den tid då hastigheten uppskattades utifrån vindens verkningar på till exempel havet och betraktas ibland som detsamma som vindhastighet. Meteorologer föredrar att använda ”vindhastighet”. Vindstyrkan angivs antingen i meter per sekund eller Beaufortgrader enligt Beauforts vindskala. Läs mer >>