Kinematisk viskositet

Jag vill konvertera:

-
Annons
SI-enheten för kinematisk viskositet är m2/s. Kinematisk viskositet anges vanligen i enheten mm2/s även kallat centistok, förkortat cSt efter den engelske fysikern George Stokes. Vatten har en viskositet av exakt 1 cSt vid 20,2 °C. Läs mer >>