Kraft

Jag vill konvertera:

-
-
-
Annons
Kraftbegreppet är en abstraktion inom fysiken för att förklara och beskriva orsaken till förändringar i ett systems rörelse. Kraftbegreppet infördes i dagens formulering av Isaac Newton. Inom den klassiska fysiken förklarar Newtons tre rörelselagar kroppars rörelse under inverkan av krafter, dessa tre lagar kan sägas definiera krafter som verkar på ett system. Läs mer >>

Översättning behövs - Svenska

Här kan du själv föreslå översättningar för ditt språk. En administratör kontrollerar och godkänner förslaget innan det publiceras. Tack för att du tar dig tid!