Substansmängd

Jag vill konvertera:

-
Annons
Substansmängd (tidigare kallad ämnesmängd) är en grundstorhet, som anger ett antal av mer eller mindre reella partiklar eller kroppar, till exempel molekyler, elektroner, fotoner eller enhetsceller i en kristall. Som symbol för substansmängd används vanligen n med enheten mol. Läs mer >>