Area

Jag vill konvertera:

Metrisk

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Brittisk/Amerikansk

-
-
-

Japansk

-
-
-
-

Övrigt

Annons
Area, yta eller mått på en figurs totala ytinnehåll. Från latinet och betyder "öppen plats", "jämn plan" och "plan yta".
SI-enheten för area är kvadratmeter. Läs mer >>