Areal

Jeg vil gerne konvertere:

Metrisk

-
-
-
-
-
-
-
-

Britisk/Amerikansk

-
-

Japansk

-
-
-
-

Andre

Reklame
Areal er en overflades størrelse. Der findes mange forskellige enheder for flademål. Mange af de ældre arealenheders omregningsfaktorer er forskellige fra land til land. SI-enheder med evt. tilhørende SI-præfiks derimod er ens overalt: Den officielt anerkendte afledte SI-enhed for flademål er kvadratmeter og angives ofte som m². Kvadratmeter er afledt af SI-enheden meter og kan have et SI-præfiks. Men det er dog sjældent dette benyttes, da man i stedet sætter præfikset foran grundenheden meter: Kvadratcentimeter (0,0001 m² = 10-4 m²), Kvadratkilometer (1.000.000 m² = 106 m²) Læs mere >>

Oversættelse mangler - Dansk

Here you can suggest translations or spelling corrections for your own language. An administrator will be notified and decides whether to publish changes or not. Thank you for bothering!