Elektrisk konduktans

Jeg vil gerne konvertere:

-
Reklame
Elektrisk konduktans er en egenskab for en elektrisk leder, som udtrykker dens evne til at lede elektrisk strøm. Den elektriske konduktans af en leder betegnes ofte med symbolet G. Den elektriske konduktans er det reciprokke af den mere velkendte elektriske resistans, R. Således er G=1/R. Størrelsen af den elektriske konduktans i en given elektrisk leder måles derfor i den afledte SI-enhed siemens, S, der netop er det reciprokke af den afledte SI-enhed for modstand, ohm eller Ω. Alternative skrivemåder for S er mho og Ω-1. Læs mere >>

Oversættelse mangler - Dansk

Here you can suggest translations or spelling corrections for your own language. An administrator will be notified and decides whether to publish changes or not. Thank you for bothering!