Effekt

En hestekraft (forkortet hk) er en ældre enhed for effekt og betegner grundlæggende den effekt, en hest kan yde. Der er logisk nok ikke en reproducerbar måling, der kan ligge til grund for begrebet, og forskellige lande har værdisat deres hestekraft forskelligt. Læs mere >>

Jeg vil gerne konvertere:

-
-
Reklame
Effekt er et udtryk for belastning. Effekt er ikke noget, der kan forbruges. Effekt bliver almindeligvis målt i den afledte SI-enhed watt. Hestekræfter, HK, er også en måleenhed for effekt. Udover watt kan effekt f.eks. opgives i følgende enheder: J/s, A*V, Nm/s, kWh/h. Læs mere >>

Oversættelse mangler - Dansk

Here you can suggest translations or spelling corrections for your own language. An administrator will be notified and decides whether to publish changes or not. Thank you for bothering!