Effekt

Jeg ønsker å konvertere:

-
-
Reklame
Kraft er enhver påvirkning på et legeme som kan deformere legemet eller forandre dets hastighet og retning.
Begrepet kraft brukes også i utenom-naturvitenskapelig språkbruk både i betydningen energi og effekt. Innenfor naturvitenskapen er det imidlertid vesentlig å skille mellom de tre begrepene. Kraft, energi og effekt er forskjellige fysiske størrelser. Les mer >>

Oversettelse mangler - Norsk

Her kan du foreslå oversettelser eller rettelser for ditt eget språk. En administrator vil bli varslet og avgjør om endringene skal publiseres eller ikke. Takk for bryderiet!