Numeriske verdier

Jeg ønsker å konvertere:

-
-
-
-

Språk

Engelsk
-
Tysk
-
Spansk
-
Svensk
-
Reklame
Det finnes en rekke ulike tallsystemer som er og har vært i bruk. De mest kjente er romertallene og desimalltallene/titallsystemet, som er i bruk i dag. Det finnes også en del tallsystemer som brukes i sammenheng med datamaskiner som totallsystemet/binærtall, åttetallsystemet, sekstentallsystemet og 64-tallsystemet. Les mer >>

Oversettelse mangler - Norsk

Her kan du foreslå oversettelser eller rettelser for ditt eget språk. En administrator vil bli varslet og avgjør om endringene skal publiseres eller ikke. Takk for bryderiet!