Share Share

Frekvens

Frekvens er et mål på antallet ganger en hendelse gjentar seg i løpet av en enhetstid. For å beregne frekvens, setter man et fast tidsintervall, teller antall ganger en hendelse inntreffer og dividerer på tidsintervallets lengde.

Type the number of Hertz (Hz) you want to convert in the text box, to see the results in the table.

Switch conversion Konverter

From
is equal to
To

Innstillinger