Share Share

Lengde

Lengde uttrykker som regel en lineær romlig dimensjon av et fysisk objekt. Termen brukes ofte om den lengste av de ortogonale dimensjonene, sammen med bredde og høyde.

Type the number of Kilometer (km) you want to convert in the text box, to see the results in the table.

Switch conversion Konverter

From
is equal to
To

Innstillinger