Udział Udział

Długość

Długość to rozmiar przedmiotu lub przestrzeni mierzony w płaszczyźnie poziomej wzdłuż największego wymiaru, lub osi podłużnej, a prostopadle do szerokości. Jest to większy z poziomych wymiarów - mniejszy z nich określa się szerokością.

Wpisz liczbę Kilometr (km) chcesz przekształcić w polu tekstowym dwa zobaczyć wyniki w tabeli.

Przełącz konwersję Przelicz

From
Wynosi dwa
To

Ustawienia