Natężenie oświetlenia

Chcę przeliczyć:

-
-
-
Reklama
Natężenie oświetlenia - gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, równa granicy ilorazu strumienia świetlnego Φ padającego na powierzchnię, do jej pola S, przy S dążącym do 0. Więcej >>