Udział Udział

Przepływ objętości

Przepływ rzeki (Natężenie przepływu) - ilość wody, przepływającej przez poprzeczny przekrój koryta rzeki w jednostce czasu. Najczęściej podawana jest w m³/s.

Wpisz liczbę Metr sześcienny na sekundę (m³/s) chcesz przekształcić w polu tekstowym dwa zobaczyć wyniki w tabeli.

Przełącz konwersję Przelicz

From
Wynosi dwa
To

Ustawienia