Cabal

Vull convertir:

Publicitat
El cabal és la quantitat de líquid que passa per una secció concreta del seu recorregut per unitat de temps. S'expressa en m³/s (d'acord amb les unitats del Sistema Internacional), o, en el cas de cabals més petits, l/s (litres per segon). En hidràulica i hidrologia, és un concepte que hom empra tant per a canonades com per a canals, així com per a rius. Llegeix més >>

Manca traducció - Català

En aquest apartat podeu fer suggeriments sobre traduccions o introduir-hi correccions del vostre idioma. Un administrador en rebrà la notificació i decidirà si vol publicar els canvis. Gràcies per la vostra ajuda!