Temperatura

Vull convertir:

-
Publicitat
En termodinàmica la temperatura és la magnitud que indica el grau de calor d'un cos mesurant-ne l'energia tèrmica en relació amb la d'un altre. Físicament, la temperatura està relacionada directament amb l'energia cinètica dels àtoms, molècules, etc. que formen el cos. Així, les molècules d'un cos calent vibraran amb més rapidesa que les d'un cos fred. Per altra banda la temperatura és el nivell d'escalfor d'un cos. Es mesura emprant un aparell anomenat termòmetre. Llegeix més >>

Manca traducció - Català

En aquest apartat podeu fer suggeriments sobre traduccions o introduir-hi correccions del vostre idioma. Un administrador en rebrà la notificació i decidirà si vol publicar els canvis. Gràcies per la vostra ajuda!