Jaa Jaa

Lämpötila

Lämpötila on suure, joka kuvaa, miten kuuma jokin esine tai aine on. Lämpötila on makroskooppinen fysikaalinen suure — se voidaan siis havaita vain suurella atomijoukolla muttei yksittäisillä atomeilla. Lämpötila kuvaa atomien ei-translatiiviseen (esim. värähtelyyn, siis ei pitkällä aikavälillä atomin sijaintia muuttavaan) liikkeeseen sitoutunutta energiaa. Kappaleiden ollessa eri lämpötiloissa niiden välillä voi lämpöä (lämpöenergiaa) siirtyä kuumemmasta kappaleesta kylmempään.

Kirjoita taulukon numero, jonka haluat muuntaa tekstiruutuun, nähdäksesi tulokset taulukossa.

Vaihda muunnosta Muunna

From
on yhtä suuri kuin
To

Asetukset