Zones horàries

Per UTC zona

Per regió

Escull...

UTC-12

UTC-11

UTC-10

Hawaii-Aleutian Time

UTC -9:30

UTC -9

Horari a Alaska

Horari al Pacífic

Mountain Time

Central Time

UTC -6

Eastern Time

UTC -5

Venezuela time

Atlantic Time

Newfoundland Time

UTC -3

UTC -2

UTC -1

UTC

Western European Time

West Africa Time

Central European Time

Eastern European Time

Central Africa Time

East Africa Time

Moscow Time

UTC +3

Iran Time

UTC +4

Samara Time Zone

UTC +4:30

West Asia Time

Yekaterinburg Time

Indian Time

Nepal Time

UTC +6

Omsk Time

Bhutan Time

Bangladesh Time

UTC +6:30

UTC +7

Indonesian Western Time

Krasnoyarsk Time

China Time

UTC +8

Irkutsk Time

Australian Western Time

Hong Kong Time

Macau Time

Philippine Time

Singapore Time

Indonesian Central Time

Australian Central Western Time

Japan Time

Korea Time

Yakutsk Time

UTC +9

Indonesian Eastern Time

Australian Central Time

Australian Eastern Time

Chamorro Time

Vladivostok Time

UTC +10

Lord Howe Island Time

UTC +11

Magadan Time

UTC +11:30

UTC +12

New Zealand Time

Kamchatka Time

Chatham Time

UTC +13

UTC +14

Publicitat

Manca traducció - Català

En aquest apartat podeu fer suggeriments sobre traduccions o introduir-hi correccions del vostre idioma. Un administrador en rebrà la notificació i decidirà si vol publicar els canvis. Gràcies per la vostra ajuda!