Velocitat

Vull convertir:

Mètric

-
-
-

Britànica/Americana

Nàutic

-

Altres

Publicitat
En física, la velocitat és una mesura vectorial del moviment d'un mòbil, incloent la direcció d'aquest moviment. Es defineix com el quocient entre el vector desplaçament i el temps que ha trigat el cos en realitzar el desplaçament. En el llenguatge quotidià, velocitat se sol referir a l'escalar de la velocitat física, o velocitat lineal, que considera només la intensitat del moviment, però no la seva direcció. En el SI s'usa la unitat derivada metre per segon (m/s) per a mesurar-la. Llegeix més >>

Manca traducció - Català

En aquest apartat podeu fer suggeriments sobre traduccions o introduir-hi correccions del vostre idioma. Un administrador en rebrà la notificació i decidirà si vol publicar els canvis. Gràcies per la vostra ajuda!