Calendari embaras

Trimester 1
Trimester 2
Trimester 3
Month 0 → 1
Month 1 → 2
Month 2 → 3
Month 3 → 4
Month 4 → 5
Month 5 → 6
Month 6 → 7
Month 7 → 8
Month 8 → 9
 
Week 1  
First day of last period
 
Week 2  
 
Week 3  
Your baby's conceived
 
Week 4  
 
Week 5  
Positive pregnancy test
 
Week 6  
 
Week 7  
 
Week 8  
 
Week 9  
 
Week 10
 
Week 11
Your baby's heart beats
 
Week 12
 
Week 13
 
Week 14
 
Week 15
The riskiest period is over
 
Week 16
 
Week 17
Having a boy or girl?
 
Week 18
 
Week 19
Feel your baby kick
 
Week 20
Your baby hears sounds
 
Week 21
 
Week 22
 
Week 23
 
Week 24
 
Week 25
 
Week 26
 
Week 27
 
Week 28
Your baby can breathe
 
Week 29
 
Week 30
 
Week 31
 
Week 32
 
Week 33
Your baby has fingernails and toenails
 
Week 34
 
Week 35
 
Week 36
 
Week 37
 
Week 38
Your baby is full-term
 
Week 39
 
Week 40
Your baby's due next week
 

Manca traducció - Català

En aquest apartat podeu fer suggeriments sobre traduccions o introduir-hi correccions del vostre idioma. Un administrador en rebrà la notificació i decidirà si vol publicar els canvis. Gràcies per la vostra ajuda!